Wykorzystanie termowizji w badaniach instalacji elektrycznych


Jak przeprowadzane są badania termowizyjne instalacji elektrycznej?

Do badania instalacji elektrycznych najczęściej wykorzystywane są specjalne kamery termowizyjne ułatwiające specjalistom lokalizowanie przegrzewających się elementów takiej instalacji. Przy pomocy takich kamer przeprowadza się łącznie aż około 70% ze wszystkich przeprowadzanych pomiarów.

Zasada działania takich kamer polega na odczytywaniu promieniowania podczerwonego, które leży między niewidzialną a widzialną częścią widma elektromagnetycznego, którego źródłem jest najprościej mówiąc ciepło (dlatego często te promieniowanie jest nazywane po prostu promieniowaniem cieplnym). Obraz termowizyjny pozwala na wykrycie usterek, których nie sposób będzie dostrzec gołym okiem.

Prawidłowa klasyfikacja zagrożenia po wykryciu takiego przegrzanego elementu zależy od obciążenia prądowego oraz wzrostu temperatury.

Jak przeprowadzane są takie badania w zależności od warunków?

Zasadnicza różnica warunków pomiarowych występuje między pomiarami wykonywanymi w zamkniętych pomieszczeniach, a tymi, przeprowadzanymi na tzw. otwartej przestrzeni. Analizując ten problem, należy na uwadze mieć głównie możliwość przeprowadzenia takich badań w szczególności mając wzgląd na wszystkie czynniki, które potencjalnie wykluczałyby możliwość wykonania badania przy pomocy metod termograficznych, do których należą takie przypadki jak: zasłonięcie złączy jakimiś innymi elementami czy osłonami (nawet w przypadku tych wykonanych z przeźroczystych dla widzialnego światła materiałów) lub też (jeśli chodzi o pomiary na zewnątrz) wszelkie opady śniegu, deszczu i gradu, a nawet tak zwykłe zjawiska atmosferyczne jak mgła.

W zamkniętych pomieszczeniach na ogół spotyka się odpowiednie warunki pomiarowe. Jedynym wyjątkiem mogą być urządzenia znajdujące się w pobliżu pieców, kaloryferów czy kotłów. Problem dotyczy tak warunków pracy aparatury, której maksymalna dopuszczalna temperatura to bagatela 50 stopni Celsjusza jak i samej jej obsługi przez specjalistę.