Ułamki dziesiętne dla piątoklasistów – sprawdzian w formacie PDF do pobrania

Ułamki dziesiętne klasa 5 sprawdzian pdf to kompleksowy materiał dydaktyczny, który pomoże uczniom utrwalić wiedzę i umiejętności związane z ułamkami dziesiętnymi. W opracowaniu tym znajdziesz jasne definicje, przykłady oraz zadania, które pozwolą Ci sprawdzić poziom zrozumienia tego tematu.

Sprawdzian składa się z różnych typów zadań, które obejmują dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych, a także porównywanie ich i zaokrąglanie. Dzięki temu uczniowie będą mogli kompleksowo przećwiczyć wszystkie zagadnienia związane z ułamkami dziesiętnymi.

Podstawowe pojęcia: Ułamki Dziesiętne Klasa 5 Sprawdzian Pdf

Ułamki dziesiętne to sposób zapisu ułamków, w którym mianownikiem jest potęga liczby 10.Ułamki zwykłe możemy zapisać jako ułamki dziesiętne, dzieląc licznik przez mianownik.Liczby całkowite możemy zapisać jako ułamki dziesiętne, dodając po przecinku zero.

Przedstawianie ułamków zwykłych jako ułamków dziesiętnych

Aby przedstawić ułamek zwykły jako ułamek dziesiętny, dzielimy licznik przez mianownik.Na przykład:* 1/2 = 0,5

 • 3/4 = 0,75
 • 5/8 = 0,625

Przedstawianie liczb całkowitych jako ułamków dziesiętnych

Aby przedstawić liczbę całkowitą jako ułamek dziesiętny, dodajemy po przecinku zero.Na przykład:* 5 = 5,0

 • 10 = 10,0
 • 100 = 100,0

Działania na ułamkach dziesiętnych

Ułamki dziesiętne są to liczby, które można zapisać w postaci rozwinięcia dziesiętnego skończonego lub nieskończonego. Wykonując działania na ułamkach dziesiętnych, należy pamiętać o odpowiednim ustawieniu przecinków dziesiętnych.

Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych

Aby dodać lub odjąć ułamki dziesiętne, należy je ustawić jeden pod drugim tak, aby przecinki dziesiętne znalazły się w jednej kolumnie. Następnie dodaje się lub odejmuje cyfry w poszczególnych kolumnach, zaczynając od prawej strony.

 • Przykład: 0,5 + 0,23 = 0,73
 • Przykład: 0,75 – 0,32 = 0,43

Mnożenie ułamków dziesiętnych

Aby pomnożyć ułamki dziesiętne, należy je pomnożyć tak, jak liczby naturalne, a następnie w wyniku przesunąć przecinek dziesiętny o tyle miejsc w prawo, ile łącznie jest miejsc dziesiętnych w obu mnożnikach.

 • Przykład: 0,5 x 0,23 = 0,115
 • Przykład: 0,75 x 0,32 = 0,24

Dzielenie ułamków dziesiętnych

Aby podzielić ułamki dziesiętne, należy podzielić je tak, jak liczby naturalne, a następnie w wyniku przesunąć przecinek dziesiętny o tyle miejsc w prawo, ile miejsc dziesiętnych ma dzielnik.

 • Przykład: 0,5 ÷ 0,23 = 2,1739… (zaokrąglamy do 2,174)
 • Przykład: 0,75 ÷ 0,32 = 2,3437… (zaokrąglamy do 2,344)

Porównywanie ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne możemy porównywać tak samo jak liczby naturalne, patrząc na ich wielkość. Przy porównywaniu ułamków dziesiętnych należy zwrócić uwagę na liczbę miejsc dziesiętnych, ponieważ to ona decyduje o dokładności ułamka.

Porównywanie ułamków dziesiętnych o tej samej liczbie miejsc dziesiętnych

Porównując ułamki dziesiętne o tej samej liczbie miejsc dziesiętnych, wystarczy porównać kolejno cyfry w tych ułamkach, zaczynając od cyfr najbardziej znaczących. Ułamek, który ma większą cyfrę na danym miejscu, jest większy.

Porównywanie ułamków dziesiętnych o różnej liczbie miejsc dziesiętnych

Porównując ułamki dziesiętne o różnej liczbie miejsc dziesiętnych, należy uzupełnić ułamek o mniejszej liczbie miejsc dziesiętnych zerami na końcu, aby oba ułamki miały tę samą liczbę miejsc dziesiętnych. Następnie porównujemy ułamki jak w przypadku ułamków o tej samej liczbie miejsc dziesiętnych.

Porównywanie ułamków dziesiętnych z liczbami całkowitymi

Aby porównać ułamek dziesiętny z liczbą całkowitą, należy zapisać liczbę całkowitą jako ułamek dziesiętny z zerami po przecinku, tak aby miała tyle samo miejsc dziesiętnych co ułamek dziesiętny. Następnie porównujemy ułamki jak w przypadku ułamków o tej samej liczbie miejsc dziesiętnych.

Zaokrąglanie ułamków dziesiętnych

Zaokrąglanie to proces, w którym zastępujemy ułamek dziesiętny innym ułamkiem dziesiętnym o mniejszej liczbie miejsc dziesiętnych, który jest do niego przybliżony. Zaokrąglanie jest przydatne, gdy chcemy uprościć obliczenia lub gdy dokładna wartość nie jest istotna.

Poszukując oryginalnego prezentu na Dzień Babci i Dziadka, warto zajrzeć do oferty przedszkola. Maluchy mogą własnoręcznie wykonać niepowtarzalne upominki, które z pewnością wzruszą seniorów. Tymczasem dziadkowie mogą skorzystać z okazji, aby ozdobić swoje domy pięknymi firany z gipiurą na metry tureckie . Wybór jest ogromny, a ceny przystępne, więc każdy znajdzie coś dla siebie.

Istnieją różne metody zaokrąglania ułamków dziesiętnych, w zależności od wymaganego poziomu dokładności.

Zaokrąglanie do najbliższej dziesiątej

Zaokrąglanie do najbliższej dziesiątej polega na zastąpieniu ułamka dziesiętnego innym ułamkiem dziesiętnym, który ma tylko jedną cyfrę dziesiętną. Aby zaokrąglić do najbliższej dziesiątej, patrzymy na drugą cyfrę dziesiętną.

 • Jeśli druga cyfra dziesiętna jest równa lub większa niż 5, zaokrąglamy do najbliższej większej dziesiątej.
 • Jeśli druga cyfra dziesiętna jest mniejsza niż 5, zaokrąglamy do najbliższej mniejszej dziesiątej.

Zaokrąglanie do najbliższej setnej

Zaokrąglanie do najbliższej setnej polega na zastąpieniu ułamka dziesiętnego innym ułamkiem dziesiętnym, który ma tylko dwie cyfry dziesiętne. Aby zaokrąglić do najbliższej setnej, patrzymy na trzecią cyfrę dziesiętną.

 • Jeśli trzecia cyfra dziesiętna jest równa lub większa niż 5, zaokrąglamy do najbliższej większej setnej.
 • Jeśli trzecia cyfra dziesiętna jest mniejsza niż 5, zaokrąglamy do najbliższej mniejszej setnej.

Zaokrąglanie do najbliższej tysięcznej, Ułamki dziesiętne klasa 5 sprawdzian pdf

Zaokrąglanie do najbliższej tysięcznej polega na zastąpieniu ułamka dziesiętnego innym ułamkiem dziesiętnym, który ma tylko trzy cyfry dziesiętne. Aby zaokrąglić do najbliższej tysięcznej, patrzymy na czwartą cyfrę dziesiętną.

 • Jeśli czwarta cyfra dziesiętna jest równa lub większa niż 5, zaokrąglamy do najbliższej większej tysięcznej.
 • Jeśli czwarta cyfra dziesiętna jest mniejsza niż 5, zaokrąglamy do najbliższej mniejszej tysięcznej.

Zastosowania ułamków dziesiętnych

Ułamki dziesiętne znajdują szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach życia. Są one wykorzystywane do obliczania długości, powierzchni, objętości, przeliczania jednostek miary oraz obliczania procentów.

Obliczanie długości, powierzchni i objętości

Ułamki dziesiętne są niezbędne do dokładnego obliczania długości, powierzchni i objętości. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć długość boku trójkąta, którego jeden bok ma długość 2,5 cm, a drugi 1,7 cm, to używamy ułamków dziesiętnych, aby dodać te długości: 2,5 cm + 1,7 cm = 4,2 cm.

Przeliczanie jednostek miary

Ułamki dziesiętne są również używane do przeliczania jednostek miary. Na przykład, jeśli chcemy przeliczyć 1,5 metra na centymetry, to używamy ułamka dziesiętnego 1,5 = 150 cm.

Obliczanie procentów

Ułamki dziesiętne są niezbędne do obliczania procentów. Na przykład, jeśli chcemy obliczyć 20% z liczby 50, to używamy ułamka dziesiętnego 0,2 = 20% i mnożymy go przez 50: 0,2

50 = 10.

Ułamki dziesiętne klasa 5 sprawdzian pdf to wartościowy materiał dla uczniów, którzy chcą utrwalić swoją wiedzę i przygotować się do sprawdzianów i egzaminów. Polecamy jego wykorzystanie zarówno w szkole, jak i podczas samodzielnej nauki.

FAQ Compilation

Czy sprawdzian jest trudny?

Sprawdzian jest dostosowany do poziomu uczniów klasy 5 i zawiera zadania o różnym stopniu trudności. Uczniowie, którzy dobrze opanowali materiał, powinni sobie poradzić z większością zadań.

Czy sprawdzian można rozwiązać online?

Nie, sprawdzian jest dostępny tylko w formacie PDF do pobrania i wydrukowania.

Czy sprawdzian jest płatny?

Nie, sprawdzian jest bezpłatny i można go pobrać z naszej strony internetowej.

You May Also Like